Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod

   

Dňa 27.7.2011 nás zastihla smutná správa,  médiá oznámili. 

Dnes o 16.00 hodine skonal diecezný biskup Mons. Rudolf Baláž vo svojom úrade v Banskej Bystrici na plúcnu embóliu.

 

                  NEVOĽNÉ

Kostol Premenenia Pána postavený v roku 1970 občanmi Nevoľného za prispenia cirkvi a okolitých dedín.

Premenenie Pána

      Prví traja  evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš hovoria o tom, ako týždeň po Petrovom vyznaní Kristovho božstva Ježiš viditeľne ukázal svoju božskú slávu, ktorá prežarovala cez jeho ľudskú prirodzenosť. Túto udalosť však nezažili všetci apoštoli, lež iba traja: Peter, Jakub a Ján. Sú to tí istí apoštoli, ktorých Ježiš neskôr chcel mať pri sebe v úzkostiach Getsemanskej záhrady.

Tento raz "ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam, kým sa modlil, premenil sa pred nimi: tvár mu zažiarila ako slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliaš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: ,Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.  Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: ,Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No Ježiš k nim pristúpil, dotkol sa ich a povedal im: ,Vstaňte a nebojte sa! A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša."

 
Výstavbu organizoval vtedajší kaplan Rudolf Baláž nevoľnický rodák.

 

Erb biskupa Mons Rudolfa Baláža.

Pravda Vás vyslobodí

        

Osobným želaním Mons. Rudolfa Baláža bolo, aby bol pochovaný medzi svojimi rodákmi
v Nevoľnom. Jeho želanie bolo splnené so všetkou dôstojnosťou,  za prítomnosti
15 biskupov, 200 kňazov, 80 reholných sestier a viac ako 2000 veriacich. 
 
 
TOPlist
   NEVOĽNÉ.
 
             Prvá písomná zmienka o dedinke Nevoľné je 29. októbra 1487. Dedinka však vznikla 100 až 150 rokov pred
       dátumom  zmienky.  Jej  vznik spôsobila kolonizácia prísunom Sasov, ktorých prisunul  panovník Karol Róbert z
       Anjou a  obsadil  svojimi  všetky  rudné   a   uholné   lokality   na  našom  území.  Prebytok  obyvateľstva  v
       Kremnici vytláčal  slovenských  remeselníkov  do   hôr,   kde   sa   zamestnávali   pálením   uhlia,   prípravou
       palivového dreva a drevených podpier pre potrebu baní. Neskoršie si prisťahovali, hoci s nevôlou, na vyklčované 
       plochy svoje rodiny a tým  položili základ  terajšej  dediny.  Vzľadom  na  nedostupnosť  dlho  zaostávala  za
       okolím. Veľkú zmenu spôsobila  výstavba cesty  na Ihráč a  neskoršie do Kremnice,  obidve cesty  projektoval
       nevoľnický rodák Ing. Juraj Dobias. Cestu so svetom dokonale využili  huževnatí  a  pracovití  Nevoľničania  a
       prestavali staré a postavili nové domy a ulice.  Priemyselná revolúcia spôsobila odliv najmä mladých a  tak  sa 
       rapídne  znížil  počet  obyvateľovna na dnešných vyše  400 obyvatelov. Neobývané domy postupne vykupujú na
       víkendové chalupy. Hornaté okolie  ponúka  turistom  bohaté  zážitky v celej Nevoľnickej kotline. 
 
autor stránky Ján Filanda Kremnica
Stránku venujem na pamiatku zosnulého, svojim rodákom.
 
TOPlist